Speciaal onderwijs

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork verzorgt verschillende programma's voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Dit programma kan uit een aantal elementen bestaan: een verhaal over een Joodse familie uit de omgeving van de school, onderzoek doen in de tentoonstelling of een bezoek aan het kampterrein onder leiding van een gids. In overleg kan het programma worden aangepast aan de specifieke wensen van uw school. Klik hier voor een overzicht van onze programma's.