Pabo's

Verhalenvertellers van de toekomstPabostudenten zijn de verhalenvertellers van de toekomst. Om toekomstige leerkrachten op deze rol toe te rusten biedt het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, in het kader van het project Verhalenvertellers van de toekomst, workshops, educatieve reizen en gastlessen om inhoudelijke en didactische kennis over te dragen. Via het project Wat zou ik doen - verzet dat niet verdwijnt worden studenten gestimuleerd om het onderwerp Tweede Wereldoorlog op een eigen wijze te benaderen en door te geven.


Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork verzorgt verschillende programma's voor Pabo's uit heel Nederland. Dit programma kan uit verschillende elementen bestaan, waarbij enerzijds wordt ingegaan op de historie van de plek en anderzijds aandacht wordt besteed aan de didactische uitgangspunten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In overleg kan het programma worden aangepast aan de wensen van de opleiding. Klik hier voor een overzicht van onze programma's.

  • Wedstrijd 'Wat zou ik doen' Wedstrijd 'Wat zou ik doen' Een workshop én een prijsvraag over vernieuwend en inspirerend lesgeven over de Tweede WereldoorlogMEER
  • Educatieve reizen Educatieve reizen Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseert educatieve reizen voor studenten van Pabo’s en lerarenopleidingen met nadruk op didactische vraagstukken.MEER
  • Een ooggetuige in de klas Een ooggetuige in de klas Gastsprekers vertellen over hun persoonlijke ervaringen en geven de geschiedenis een gezicht.MEER