Srebrenica

Het drama van Srebrenica

Srebrenica laat nog steeds diepe sporen na, niet alleen in Bosnië, maar ook in Nederland. In de canon voor het geschiedenisonderwijs is één van de historische vensters daarop gericht. Het drama van Srebrenica is het eerste educatieve programma dat over dit onderwerp beschikbaar is en is bedoeld voor groep 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In Hetdrama van Srebrenica staat het persoonlijke verhaal van een Dutchbatter centraal. Zijn geschiedenis is deels verweven met die van enkele Bosnische moslims in de enclave Srebrenica. Aan de hand van brieven, foto's, krantenartikelen en kaarten wordt met persoonlijke verhalen het verleden tot leven gebracht. Bij deze historische bron is een wandplaat gemaakt, waarop het moment is vastgelegd waarop onder het oog van de Nederlandse militairen de moslimvluchtelingen door de Serviërs worden gescheiden en weggevoerd. Het educatief pakket is door Harm van der Veen geschreven met medewerking van Dutchbat II-veteraan Wim Dijkema. Het pakket vormt een goede voorbereiding op een ooggetuige in de klas.