WesterborkPortretten

102.000 mensen. Op hun laatste verblijfplaats in Nederland - kamp Westerbork - worden zij in herinnering gehouden met De 102.000 stenen. Voor ieder mens een steen: groot, klein, jong, oud, man, vrouw....Anonieme stenen die in de WesterborkPortretten ieder een naam krijgen, met een geboortedatum en - plaats, met gegevens uit archieven, met een foto en eventueel herinneringen van bekenden. Leerlingen kunnen meehelpen die 102.000 portretten samen te stellen. Door historisch onderzoek te doen naar het persoonlijke levensverhaal van iemand uit hun eigen omgeving. En een portret voor de website te schrijven, zo wordt de vervolging een verhaal dat over mensen gaat. En werken de leerlingen mee aan een virtuele herinneringswand: de WesterborkPortretten.
Het Herinneringscentrum biedt begeleiding op afstand bij archiefonderzoek, bronnen in de klas, contact met ooggetuigen, historische verenigingen, enz.

U vindt de WesterborkPortretten onder de balk Beelden van kamp Westerbork.

Klik hier voor de leerlingenhandleiding voor het maken van een WesterborkPortret.