Herdenking Reichskristallnacht

Op zondag 8 november is er speciale aandacht voor vluchtverhalen uit Polen, Bosnië en Syrië in het museum van Kamp Westerbork. Bronia Davidson-Rosenblatt, Admira Fazlic en Sameer Hannan moesten vanwege oorlog hun land verlaten. Zij delen op 8 november hun ervaring als vluchteling en vertellen hoe zij aankijken tegen de huidige vluchtelingenproblematiek. Deze indringende verhalen worden verteld op de plek waar in 1939 een vluchtelingenkamp voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland werd ingericht.

Het tafelgesprek met Bronia Davidson-Rosenblatt, Admira Fazlic en Sameer Hannan laat zien dat vluchten van alle tijden is en wat het betekent om huis en haard te moeten verlaten wanneer er oorlog is. Bronia is een van oorsprong Poolse vrouw die na de Duitse inval haar woonplaats Jarnov ontvluchtte, in Rusland terecht kwam en in 1946 naar Nederland gevlucht is. Als elfjarig meisje zag Admira hoe haar vader werd opgepakt en in een concentratiekamp belandde. Zelf kwam ze als Bosnische vluchteling in de jaren ’90 in Nederland terecht. De apotheker Sameer Hannan uit Aleppo verliet Syrië nadat de nationale veiligheidsdienst hem martelde en in de gaten hield. Hij verblijft sinds twee jaar in Nederland.

Kamp Westerbork kent een langere geschiedenis dan die van de oorlogsperiode, toen het kamp zijn naam als Durchgangslager voor Joden kreeg. Minder bekend is de ontstaansgeschiedenis van het kamp als vluchtelingenkamp. Na de Reichskristallnacht op 9 november 1938 in Duitsland zochten grote groepen Joodse vluchtelingen in Nederland een veilige plek. Vanaf oktober 1939 werd het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork gebouwd op een groot stuk onontgonnen land in Drenthe.

Het Herinneringscentrum besteedt in het kader van de Reichskristallnacht ieder najaar aandacht aan het thema ‘vluchten’. Dit jaar gebeurt dat ook met een presentatie van een aparte serie koffers in het museum en een speciaal rondleidingsblad met historische foto’s die de bezoeker van het kampterrein een idee geven van hoe het kamp eruit zag in de periode van Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork.

Het gesprek met Bronia Davidson-Rosenblatt, Admira Fazlic en Sameer Hannan op zondag 8 november begint om 14.00 uur. Het tafelgesprek is gedeeltelijk in het Engels en bij de entree van het museum inbegrepen.

Terug naar overzicht