Gelkse van der Vlugt

Op zondag 16 augustus vertelt Gelske van der Vlugt in het museum van Kamp Westerbork over haar jeugd in Nederlands-Indië. Ze komt tijdens de Tweede Wereldoorlog als 2-jarig meisje in verschillende Japanse interneringskampen terecht. Na de capitulatie van Japan reist Gelske, eerst zonder ouders en later met haar vader en broers, op en neer tussen Nederlands-Indië en Nederland om vervolgens in 1951 definitief terug te keren naar Nederland. Gelske vertelt haar verhaal om te laten zien wat oorlog voor een kind betekent.

Als Duitsland Nederland binnenvalt op 10 mei 1940 bereidt het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) zich voor op een mogelijk aanval van Japan; de bondgenoot van Duitsland. Gelske van der Vlugt, geboren op 14 mei 1941 in Blitar op Oost Java, is een half jaar oud als haar vader wordt opge-roepen als dienstplichtig soldaat. Na de inval van Japan wordt hij gevangen genomen en als krijgsge-vangene tewerkgesteld aan de beruchte Birma-Siam spoorweg.

Gelske, haar moeder en drie broers worden vanaf december 1942 naar verschillende Japanse interne-ringskampen overgebracht. Haar moeder overlijdt in het kamp Lampersari. Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 worden de kinderen van het gezin herenigd en in april 1946 vertrekken de kin-deren naar Nederland. Na een lange boottocht van vier weken komen ze hier aan en worden ze tijdelijk bij familie ondergebracht. In juli 1948 vertrekken de kinderen opnieuw naar voormalig Nederlands-Indië, naar hun vader die daar een baan heeft in het onderwijs.

In 1951 keren Gelske, haar vader, stiefmoeder en broers definitief terug naar Nederland, waar ze als gerepatrieerden worden opgevangen. Het boek Indische Nederlanders in kamp Westerbork geeft een helder beeld van deze periode waarin Indische Nederlanders van de eerste generatie hun verhaal vertellen (Vanaf 9 augustus te koop bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork).

In haar vertelling staat Gelske ook stil bij de gevolgen van de oorlog in haar latere leven: “Ik ben nu de haat voorbij en dat geeft ruimte. Maar het verhaal van Indië is nog steeds onderbelicht én ik vind het belangrijk om te laten zien wat oorlog voor een kind betekent.”

Gelske van der Vlugt vertelt haar verhaal op zondag 16 augustus om 14.00 uur in het museum van Kamp Westerbork. De toegang voor de lezing is inbegrepen bij de entree voor het museum. 
 

Terug naar overzicht