Route van de Vervolging 1942-1944

 

 
Op het spoortracé Kamp Westerbork-Leer zijn markeringen geplaatst op de stations; Assen, Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek, Winschoten, Nieuweschans, Bunde, Weener en Leer. Dit tracé vormde ‘de route van vervolging’ naar de vernietigingskampen in het Oosten in de periode 1942-1944.

Het plaatsen van de markeringen vormt een onderdeel van het samenwerkingsproject Op de weg van Anne Frank. Achtergrond informatie over dit project vindt u op www.opdewegvanannefrank.nl.

Elke markering is opgebouwd uit vier lagen:

Portretfoto’s van Joden, die in plaatsen langs het tracé zijn geboren of van hieruit werden gedeporteerd naar Westerbork en op één persoon na vervolgens naar concentratie- en vernietigingskampen in het Oosten werden doorgestuurd.

Briefkaarten
, die door gedeporteerden uit de trein zijn gegooid in de hoop dat omstanders deze laatste levenstekens op de post zouden doen. 

Historische afbeelding van een station. Op elke locatie is het station van de betreffende plaats afgebeeld.

Rails met een uit de trein gegooide briefkaart.


 
Auf dem Gleisabschnitt Lager Westerbork-Leer wurden Stationen markiert: Assen, Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek, Winschoten, Nieuweschans, Bunde, Weener und Leer. Dieser Abschnitt formte 'Die Route der Verfolgung' zu den Vernichtungslagern im Osten 1942-1944.

Das Setzen der Markierungen bildet einen Teil des kooperativen Projektes Auf dem Weg von Anne Frank. Hintergrundinformationen über dieses Projekt finden Sie auf www.aufdemwegvonannefrank.de/.

Jede Markierung besteht aus vier Ebenen:

Porträtfotos der Juden, die an Orten entlang des Abschnitts geboren wurden oder von hier aus nach Westerbork deportiert wurden und daraufhin in Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten geschickt wurden.
 
Postkarten, die von Deportierten aus den Zügen geworfen wurden, in der Hoffnung, dass Umstehende diese letzten Lebenszeichen zur Post bringen würden. 

Historische Abbildungen des Bahnhofs. An jedem Ort ist der Bahnhof der betreffenden Ortschaft abgebildet.

Gleise mit einer aus dem Zug geworfenen Postkarte.
 

concept/ontwerp: Guido Abuys, Herinneringscentrum Kamp Westerbork
grafische vormgeving: Maria Heikens
fotografie: Sake Elzinga

  • Portretfoto's Portretfoto's Portretfoto’s van Joden, die in plaatsen langs het tracé zijn geboren of van hieruit werden gedeporteerd.MEER
  • Briefkaarten Briefkaarten Briefkaarten, die door gedeporteerden uit de trein zijn gegooid in de hoop dat omstanders deze laatste levenstekens op de post zouden doen. MEER
  • Stations Stations Historische afbeelding van een station. Op elke locatie is het station van de betreffende plaats afgebeeld.MEER
  • Projectpartners Projectpartners De 'Route van de Vervolging' is mede mogelijk gemaakt doorMEER