Waarom archeologisch onderzoek?

Nog niet eerder werd in de grond van het terrein van kamp Westerbork gericht gezocht naar stille getuigen van deze bijzondere plek. In de periode 1942-1945 hebben meer dan honderdduizend Joden, en een kleine groep Roma en Sinti er gevangen gezeten. Bijna allemaal zijn ze naar de vernietigingskampen in het Oosten getransporteerd en vermoord.

Maar de geschiedenis van kamp Westerbork is langer. Vóór de oorlog was het een vluchtelingenkamp en direct na de bevrijding werd het tot 1949 een interneringskamp voor NSB-ers en van collaboratie verdachte personen. Daarna hebben twintig jaar lang enkele duizenden Molukkers de barakken bewoond, tot begin jaren zeventig het kamp werd afgebroken. Zij allen hebben hun sporen nagelaten, ook in de bodem.

Herinrichting
Binnenkort wordt begonnen met de werkzaamheden in en rond de woning van de commandant van kamp Westerbork. De houten villa wordt gerestaureerd en geconserveerd. Begin dit jaar presenteerde het Herinneringscentrum daarvoor de plannen, die nu worden uitgewerkt.

Verder zijn er plannen voor een betere herkenning en markering van het kampterrein, onder meer met plaatsing van (delen van) authentieke barakken. Voordat deze worden uitgevoerd, willen het Herinneringscentrum onderzoeken of er nog belangwekkende voorwerpen in de grond van het voormalige kampterrein te vinden zijn. Om zo nog meer te weten te komen van de bijzondere geschiedenis van deze 'stad op de heide'.