Organisatieoverzicht

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil het voormalig kampterrein en de sporen in het landschap die herinneren aan de gelaagde geschiedenis van dat kamp, alsmede de collectie die het bronmateriaal over deze geschiedenis vertelt en illustreert in stand houden, beheren en op een hedendaagse manier presenteren aan een breed publiek. Op die manier draagt het Herinneringscentrum bij aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de holocaust in het bijzonder, waar reflectie, zingeving en historische verdieping onderdeel van uitmaken. 


Organisatie (staf)

drs. Dirk Mulder  -  directeur/bestuurder

drs. Inge Derks - hoofd organisatie

Guido Abuys  -  conservator

drs. Christel Tijenk  -  hoofd educatie

drs. Hilde Boelema - pr en communicatie
 

 
Raad van Toezicht

prof. dr. D.F.J. Bosscher  voorzitter

dhr. B.G.H. Jacobse MBA   secretaris-penningmeester

mr. M.R. Gans   lid

mr. S.W. Mouw   lid

mw. B. Minco  lid


Raad van Advies

mw. drs. P.A. Huitsing MCM  voorzitter

mw. A. Emmens-Knol

mr. E.J. Numann

dhr. B. van der Ham

dhr. A. van Liempt

mw. mr. H. Neppérus

mw. J.G. Vlietstra

mw J. van Kranendonk

prof. dr. F. Peters

dhr. mr. P.J. Wolthers 


Sinds 1995 is ieder jaar bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork een Duitse vrijwilliger werkzaam. Hij /zij wordt via de organisatie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste uitgezonden en werkt met name voor het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden. De inzet van deze vrijwilliger is mogelijk dankzij subsidie van het Europese Programma Youth in Action.