Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een nieuw instrument om de Europese historische en symbolische waarde van erfgoed-sites (gebouwen en locaties) zichtbaar te maken. Sites die in aanmerking komen zijn niet alleen in eigen land, maar ook in een Europese context van belang en aantrekkelijk voor een breed Europees publiek. Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en Europese burgers meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke culturele erfgoed.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgt voor de voordracht van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoed Label. Aan die voordracht gaat een aanvraag- en selectieprocedure vooraf. Begin februari 2013 heeft de ministerraad besloten het Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor te dragen. Deze voordrachten is overgenomen door de Europese Commissie. De officiële uitreiking van het label vond plaats op 8 april 2014 in Brussel.