Documenten

Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een ANBI is aangewezen, zijn schenkingen geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. De invoering van de Geefwet heeft ertoe geleid dat de Algemeen Nut Beogende Instellingen een publicatieplicht hebben.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Oosthalen 8
9414 TG  Hooghalen
0593 - 592600
info@kampwesterbork.nl
RSIN: 63.44.318

Missie
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil het voormalig kampterrein en de sporen in het landschap die herinneren aan de gelaagde geschiedenis van dat kamp, alsmede de collectie die het bronmateriaal over deze geschiedenis vertelt en illustreert in stand houden, beheren en op een hedendaagse manier presenteren aan een breed publiek. Op die manier draagt het Herinneringscentrum bij aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de holocaust in het bijzonder, waar reflectie, zingeving en historische verdieping onderdeel van uitmaken. 

Het wezen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork\

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

Samenstelling van de organisatie 

Medewerkers van het Herinneringscentrum vallen onder het CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het beloningsbeleid voor bestuurders (RvT en RvA) is niet van toepassing. Zij ontvangen enkel reiskostenvergoeding.

De leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Advies ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen gemaakte onkosten vergoed krijgen.