Een Naam en een Gezicht

Onder de titel Een Naam en een Gezicht wil het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zoveel mogelijk slachtoffers en overlevenden uit de anonimiteit terughalen. De namen van de slachtoffers met hun geboortedatum en - plaats en plaats en datum van moord worden continue, dag en nacht in het museum geprojecteerd op een speciale Namenwand.

Voor Een Naam en een Gezicht is een database ontwikkeld, waarin al deze namen zijn opgenomen. Daaraan worden gegevens gekoppeld uit diverse archieven om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het lot van de slachtoffers. In samenwerking met het Rode Kruis in Den Haag zijn onder meer gegevens vanuit de Joodse Raad Cartotheek beschikbaar gekomen. Ook hebben vrijwilligers vele transportlijsten en andere gegevens ingevoerd. Op basis van die informatie kan steeds vaker een antwoord worden gegeven op de vraag, wanneer iemand in kamp Westerbork verbleef en wanneer hij of zij naar het Oosten is gedeporteerd.

Bijzonder zijn ook de gegevens, die afkomstig zijn uit het archief van de gemeente Midden-Drenthe. Daaruit bleken van bijna 18.000 mensen de persoonskaarten nog aanwezig te zijn. Op deze kaarten staan onder meer beroep, ouders, echtgeno(o)t(e), kinderen en adresgegevens. Verder hebben veel mensen foto's van familieleden en bekenden opgestuurd, zodat namen letterlijk weer een gezicht kregen. Een aantal van deze foto's is terug te vinden in het museum: uit de ruim 9000 beschikbare portretten is door ruimtegebrek een keuze gemaakt. Ook andere gegevens zijn toegevoegd: zo hebben stambomen ertoe bijgedragen dat gezinnen weer samengevoegd konden worden en hele families vorm kregen. De database van Een Naam en een Gezicht  groeit nog steeds: dagelijks voeren vrijwilligers gegevens in.

De database van Een Naam en een Gezicht is niet via internet te raadplegen. Maar heeft u vragen, dan kunt u deze altijd mailen naar de medewerkers van de afdeling Collectie.

Videofragment

Onlangs bood Een Naam en een Gezicht schrijver Leon de Winter ondersteuning bij achterhalen van informatie over zijn in de oorlog vermoorde familieleden, in het NTR-programma Verborgen Verleden. Klik hier om het fragment uit de uitzending te bekijken.