Westerborkfilm

 

In het voorjaar van 1944 maakte kampgevangene Rudolf Breslauer op uitgebreide schaal filmopnamen in kamp Westerbork. Hij deed dit in opdracht van de Duitse kampautoriteiten. Met name commandant Albert Gemmeker bleek een groot voorstander van het maken van een film over het leven in het kamp. Het lag in de bedoeling om van de opnamen een professionele film te monteren, geschikt voor vertoning bij verschillende gelegenheden. Zo ver kwam het echter niet. Na enkele maanden stopte men met filmen en een eindversie werd nooit gemaakt. Maar veel ruw materiaal is bewaard gebleven, met daarop talrijke aspecten van kamp Westerbork.

‘Onovertreffelijk’
De Westerborkfilm wordt terecht beschouwd als een onvervangbaar, uniek illustratief document, dat een speciale plaats heeft gekregen te midden van alle bronnen over de Tweede Wereldoorlog. De historicus Jacques Presser noemde haar in dit verband ‘onovertreffelijk’. Terecht, want dergelijk filmmateriaal is van geen enkel naziconcentratiekamp bekend.

Fragmenten van de Westerborkfilm zijn te vinden onder ‘Beelden van kamp Westerbork’.

Unesco-status
In oktober 2017 is de de Westerborkfilm opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register.